Tin tức và sự kiện

Giới thiệu về Công ty Cao su Thống Nhất

18/05/2016

Công ty Cao su Thống Nhất được thành lập theo Quyết định số 97/QĐ-UBT, ngày 5/11/1991 và sau đó được ...

Xem chi tiết

Giới thiệu về Công ty Cao su Thống Nhất

Công ty Cao su Thống Nhất được thành lập theo Quyết định số 97/QĐ-UBT, ngày 5/11/1991 và sau đó được thành lập lại Doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 20/QĐ-UBT ngày 05/12/1992 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu (theo Nghị định 388/HĐBT ngày 20/11/1991).
 
Với tài sản ban đầu chỉ có 512 ha cao su của Nông trường cao su Phong Phú, và Nhà máy sơ chế cao su tờ RSS từ tỉnh Đổng Nai chuyển qua. Vườn cây có đến 326 ha cao su mật độ thưa thớt, già cỗi phải thanh lý để trồng tái canh; nhà máy với thiết bị cũ, công nghệ chế biến chủ yếu là thủ công. Tổng vốn pháp định của Công ty là 1.842 triệu đồng, trong đó: vốn cố định 1.759 triệu đồng; vốn lưu động 83 triệu đồng; tổng số CB-CNV là 226 người.
 

Xem chi tiết

Hình ảnh hoạt động

Hình ảnh cây cao su

Hình ảnh cao su đẹp

Cao su đẹp